mijngezondheid

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

shop van de maand januari

discreet bestellen...

Mijn Gezondheid Voorstelling

Deze site wil je informeren over je gezondheid, wat je kan doen om gezond te eten, drinken en leven. We willen dit samen met u doen, als u ergens een artikel vind dat u interessant lijkt, mail het ons even door en misschien plaatsen we het hier wel bij. Heeft u een product geprobeerd dat je gezondheid zou stimuleren laat ons dan weten of het hielp... Verder kan je u inschrijven op onze nieuwsbrief en hierin geven we dan regelmatig extra info en leuke links die we ontvingen van onze lezers.

artikel van de week

De zoutkoorts Een gezond en stevig beendergestel is essentieel voor wie aan sport wil doen. Iedereen weet intussen dat een kalkrijke voeding kan helpen om onze botten in goede conditie te houden. Maar men vergeet vaak de schadelijke invloed van de andere levensmiddelen. Zoals zout. De voedingsindustrie is de boosdoener Onze moderne voeding bevat te veel zout. Onze dagelijkse behoefte aan tafelzout ("natriumchloride") ligt tussen 1 en 2 gram. Maar we zouden gemiddeld rond de 10 tot 20 gram verbruiken, dat is dus tien keer meer! Dat komt gedeeltelijk omdat we de reflex hebben om automatisch zout te doen in alles wat we klaarmaken. Maar ook de voedingsindustrie gaat niet vrijuit. Die heeft er belang bij om zoveel mogelijk zout in onze levensmiddelen te doen. Want zout houdt het water vast, waardoor producten die per kilo worden verkocht meer gaan wegen. lees verder 19/12/2006 Gilles Goetghebuer, gezondheidsjournalist Als u nederlands en engels kan vertalen, contacteer aub bart_spreekt@hotmail.com

Levensredder

De publiekscampagne ?Herken een beroerte, bel direct? richt zich op de herkenning van de drie belangrijkste verschijnselen waaraan men een beroerte kan herkennen. Dit zijn spraakproblemen, gezichtsproblemen en halfzijdige verlamming. Naast het herkennen van de verschijnselen is de boodschap van de campagne gericht op het direct ingrijpen. In 2006 geeft 77% van de ondervraagde Nederlanders aan direct 112 te bellen ten opzichte van 65% in 2004. lees verder

google advertenties

leuke shops

BodyandBeautyshop Drogisterij.Net

leuke moppen

My Health Introduction

This site wants to inform you about your health, what you can do to eat, drink and live healthy. We want to do this together with you, if you have read an article that seems interesting, mail it to us please, and maybe we'll ad it to this site. Have you tried a product that would have a positive effect on your health, please let us know if it helped you... On the bottom of this page you can register to receive our free newsmail to receive more information about your health and interesting links we received from you, our site visitors.

article of the week

The saltfever A healthy and strong skelet is essential for people who want to do sports. Everyone knows by now that a diet rich of calcium can help our bones stay in good shape. But we often forget the harmful influence of other things we eat and drink. Like salt. The food industry is at fault. Our modern food contains to much salt. Our daily need for salt ("natriumchloride") lies between 1 and 2 gram. But we would on average eat around 10 to 20 gram a day, that is 10 times more! Partially this is to blame on our reflex to almost automatically add salt to everything we eat. But some responsability lies with the food industry. They have an interest in adding as much salt as possible to our food. Because salt holds the water in their products, since they are sold per kilo weigh more. 19/12/2006 Gilles Goetghebuer, Health Journalist If you can translate dutch and english please contact bart_spreekt@hotmail.com

in between to make the page fit to the other column

Life saver

In Netherland there was a public campaign 'recognise a stroke, call fast' aimed at informing people how you could recognise the first symptoms that could indicate a stroke. These are speach difficulties, sight problems and being partially paralised. The goal of the campaign was to help people call emergency as soon as they see the warning signs. In 2006 77% of the questioned people say they call immediately. This shows the campaign was a succes in 2004 only 65% called immediately.

uw beoordeling, your findings, want our newsletter?

Graag ontvangen we van u een beoordeling van onze site, We like to receive your opinion about this site, We welcome your mail at, we danken u voor uw mening op bart_spreekt@hotmail.com stuur uw naam, voornaam en email door als u onze mailing wil ontvangen, Please send your name, surname and email adres if you want to receive our mailing.

medisch advies ...

Natuurlijk product voor eventuele erectiestoornissen

roken in nederland

De gewijzigde Tabakswet is sinds 17 juli 2002 van kracht. De meeste maatregelen zijn op 17 juli 2002 van kracht geworden en hebben o.a. betrekking op: - het gratis verspreiden van tabaksproducten - en het rookverbod in vliegtuigen. De volgende maatregelen zijn later in werking getreden: - het reclame- en sponsoringverbod op 7 november 2002 - het reclameverbod voor kranten en tijdschriften op 1 januari 2003 - het verkoopverbod aan personen jonger dan 16 jaar op 1 januari 2003 - het verkoopverbod op kleine verpakkingen met minder dan 19 stuks op 1 januari 2003, - het verkoopverbod in overheidsinstellingen op 1 januari 2003 - het recht op rookvrij personenvervoer op 1 januari 2004 - het recht op een rookvrije werkplek op 1 januari 2004 - het maximumgehalte van 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10mg koolmonoxide per sigaret op 1 januari 2004 - het maximumgehalte van 12mg teer per shagje van 750mg op 1 mei 04 Vanaf Januari 2007 mag in BelgiŽ niet meer gerookt worden in eetgelegenheden en taverne's. Ook in bedrijfsruimte's, openbare ruimtes en op een trein of bus kan je geen roker meer bespeuren. Roken kan binnenkort alleen nog in je eigen huis of buiten...

Door bart i.s.m mijngezondheid.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 18 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?